گواهی نامه ها

این شرکت موفق به کسب گواهی صلاحیت پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شده است. علاوه بر کسب رتبه های فوق، برای بالا بردن ارتقاء کیفیت خدمات ، شرکت توانسته است گواهی نامه ها ذیل را نیز دریافت نماید

  • عضو انجمن ژئوتکنیک ایران
  • گواهینامه صلاحیت پیمانکاری
  • گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه سازمانIMS
  • گواهینامه سیستم کنترل کیفیت ISO 9001:2015
  • گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015
  • گواهینامه سیستم ایمنی و سلامت شغلی OHSAS 18001:2007
  • گواهینامه سیستم مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست HSE-MS